Hoe dragen horeca software en menu engineering bij aan omzet?

Dit artikel gaat over de bijdrage die horeca software en menu engineering kunnen leveren aan de omzet van je restaurant. We sluiten dit artikel af met een paragraaf over HACCP.

Wat is menu engineering

Het doel van deze aanpak is om het menu zo op te zetten, opdat je restaurant de meeste omzet maakt. De gerechten worden daarbij in categorieën ingedeeld op basis van de marges en het aantal malen dat die worden besteld. Die categorieën zijn:

 • Verliezer
  Een gerecht is een verliezer, als zowel het aantal bestellingen ervan laag is, als de brutomarge.
 • Slaper
  Een slaper heeft een hoge brutomarge, maar helaas een gering aantal bestellingen. Een slaper zou potentie kunnen hebben.
 • Hardloper
  Hardlopers zijn gerechten die veel worden besteld, maar de marge is aan de lage kant.
 • Winnaar
  Winnaars zijn de toppers, want ze worden veel besteld en hebben een hoge marge.

Iedere categorie heeft een eigen aanpak voor de gerechten. Als bijvoorbeeld een verliezer niet lijkt te verbeteren, dan zou moeten worden overwogen om dat gerecht te schrappen. Om de bovenstaande indeling te kunnen maken, hebben we gegevens nodig. Die moeten dus worden verzameld. We praten dan over:

 • De verkoopprijzen van alle gerechten.
 • Van alle gerechten de kostprijs, zoals de kosten van alle ingrediënten en van de bereiding.
 • De aantallen keren dat ieder gerecht gedurende een periode wordt besteld.

Horeca software

Zoals we in de voorgaande paragraaf hebben gezien, dienen er voor menu-engineering bepaalde gegevens te worden verzameld. Je kunt dat handmatig doen, maar dat gaat veel tijd kosten. Met de juiste software kan je de efficiëntie belangrijk vergroten. Zo hou je van ieder ingrediënt maar op een plek de prijs ervan bij. Iedere prijsverandering wordt dan onmiddellijk zichtbaar in de kostprijs van ieder gerecht die dat ingrediënt gebruikt. Het wordt veel gemakkelijker om het aantal verkochte gerechten bij te houden. Je voert de bereidingskosten en verkoopprijzen van de gerechten ook in en de indeling van de gerechten in de genoemde categorieën kan beginnen. Als je boven- en ondergrenzen kan invoeren, dan kan die indeling automatisch gebeuren.

HACCP

Bij de aanschaf van horecasoftware is het zinvol om bij de keuze daarvan rekening te houden met de verplichting die je als restauranthouder hebt ten aan zien van de HACCP regelgeving. HACCP is de afkorting van Hazard Analysis and Critical Control Points. Je wordt geacht om een risico-analyse te doen met als doel de kansen in beeld te brengen dat voedsel besmet wordt. Dat kan op papier, maar als dat met software kan, dan is dat efficiënter.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *